Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 6/22 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 25 stycznia 2022r. w sprawie powołania Komisji przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowo

ZARZĄDZENIE NR 6/22 - pobierz plik