Logo BIP

Budowa sieci kablowej niskiego napięcia nn (0,4 kV) w Saminie

Zawiadomienie o wszczęci postępowania - pobierz plik.

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji - pobierz plik

Obwieszczenia o wydaniu decyzji - pobierz plik