Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 70/2021 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi z

ZARZĄDZENIE NR 70/2021 - pobierz plik