Logo BIP

UCHWAŁA NR XXIX/203/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR XXIX/203/21 - pobierz plik