Logo BIP

Zarządzenie Nr 57/21 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2022-2030.

Zarządzenie Nr 57/21 - pobierz plik