Logo BIP

UCHWAŁA NR XXIX/207/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 grudnia 2021 roku. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na lata 2022 - 2023.

UCHWAŁA NR XXIX/207/21 - pobierz plik