Logo BIP

UCHWAŁA NR XXIX/206/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 grudnia 2021. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

UCHWAŁA NR XXIX/206/21 - pobierz plik