Logo BIP

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która odbędzie się w dniu 16 grudnia 202I roku o godz.1300-tej w sali Urzędu Gminy Bartniczka.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - pobierz plik