Logo BIP

UCHWAŁA NR XXVIII/190/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021

UCHWAŁA NR XXVIII/190/21 - pobierz plik