Logo BIP

UCHWAŁA NR XXVIII/191/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bańniczka na Iata 2021-2030

UCHWAŁA NR XXVIII/191/21- pobierz plik