Logo BIP

UCHWAŁA NR XXVIII/196/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty

UCHWAŁA NR XXVIII/196/21 - pobierz plik