Logo BIP

UCHWAŁA NR XXVIII/195/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

UCHWAŁA NR XXVIII/195/21 - pobierz plik