Logo BIP

UCHWAŁA NR XXVIII/194/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXVIII/194/21 - pobierz plik