Logo BIP

Informacja o otwarciu ofert na wykonanie zadania p.n. ,,odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w latach 2022 -2023r.

Informacja o otwarciu ofert - pobierz plik