Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 44/21 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 24 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz do projektu wieloletniej prognozy

ZARZĄDZENIE NR 44/21 - pobierz plik