Logo BIP

UCHWAŁA NR XXVII/186/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 7 października 2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bartniczka z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/186/21- pobierz plik