Logo BIP

UCHWAŁA NR XXVII/184/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bańniczka na Iata 2021-2030

UCHWAŁA NR XXVII/184/21- pobierz plik