Logo BIP

UCHWAŁA NR XXVII/183/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 7 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021

UCHWAŁA NR XXVII/183/21- pobierz plik