Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 48/2021 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr WIŚR.272.1.6.2021 z

ZARZĄDZENIE NR 48/2021- pobierz plik