Logo BIP

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym “Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w latach 2022 - 2023”

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik

Zamówienie - pobierz plik

Załącznik nr 2 - JEDZ - pobierz plik

Link do platformy zakupowej - https://platformazakupowa.pl/transakcja/498896

Zapytanie - odpowiedź - pobierz plik