Logo BIP

Budowa stacji transformatorowej GPZ 110kV/sn w Jastrzębiu.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej GPZ 110kV/SN SPV Brodnica wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr ewid. 238/27 obręb Jastrzębie, gmina Bartniczka - pobierz plik

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - pobierz plik