Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 23/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 1 czerwca 2005r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Bartniczce

ZARZĄDZENIE Nr 23/08

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 16 lipca 2008 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr  7/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Bartniczce

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 pkt  2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.                     o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz § 8 ust.2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U. z 2004r. Nr 219, poz. 2218) oraz Zarządzenia Nr 13/05 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zarządzam, co następuje:

 

 

§1

W zarządzeniu Nr 7/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Bartniczce § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„W celu zapewnienia ciągłości i operatywnego przekazywania decyzji i informacji oraz utrzymania nieprzerwanych kontaktów służbowych w związku z realizacją zadań dotyczących osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa na terenie gminy – powołuje skład osobowy do pełnienia stałego dyżuru:

 

1.     Starszy dyżurny – Marek Ojdowski,

2.     Starszy dyżurny -  Ewa Myćka,

3.     Starszy dyżurny - Teresa Tylicka,

4.     Dyżurny - Anna Greszczuk,

5.     Dyżurny - Ktarzyna Krajnik,

6.     Dyżurny - Małgorzata Gołkowska”.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

         Wójt Gminy

/ Wiesław Biegański/