Logo BIP

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ wykonania zamówienia obejmującego: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w 2021 roku”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ wykonania zamówienia obejmującego: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w 2021 roku” - pobierz plik