Logo BIP

Budowa farmy fotowoltaicznej w Radoszkach.

Karta informacyjna przedsięwzięcia - pobierz plik

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA- Budowa od jednej do pięciu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Radoszki, na terenie działek nr 212/2, 193/2 i 193/4, Gm.Bartniczka - pobierz plik

Mapa - pobierz plik

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - pobierz plik

ZAWIADOMIENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie od jednej do pięciu Elektrowni Fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Radoszki na terenie działek nr 212/2, 193/2 i 193/4, gm. Bartniczka - pobierz plik