Logo BIP

Przebudowa drogi Łaszewo – Jastrzębie.

Na terenie Gminy Bartniczka w miejscowościach Łaszewo i Jastrzębie trwają prace nad przebudową drogi Łaszewo – Jastrzębie o numerze  080609 C i 080608 C na odcinku 4.889  km. Prace polegają na poszerzeniu jezdni do 5 m, wykonaniu podbudowy wraz z nową nawierzchnią i zjazdami metodą czterokrotnego powierzchniowego utrwalenia masa i kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Zadanie uzyskało 50 % dofinansowanie  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 218 172,00 zł.

Foto z prowadzonych prac drogowych - pobierz plik

 

W październiku tego roku zostało zakończone zadanie pn” Przebudowa drogi gminnej nr 080608C i 080609C Łaszewo – Jastrzębie”. Droga zyskała nową nawierzchnię wykonaną metodą poczwórnego utrwalenia masą i kruszywem. Zostały przebudowane istniejące przepusty pod drogą oraz ustawione bariery energochłonne.  Droga o szerokości 5 m na odcinku 4889 km uzyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w kwocie 1 175 204,60 zł. Całkowita wartość realizacji zadania to 2 352 744 zł.

Poniżej kilka zdjęć z realizacji powyższego zadania.

Foto z zakończenia prac: pobierz plik