Logo BIP

UCHWAŁA NR XXVI/179/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR XXVI/179/21 - pobierz plik