Logo BIP

UCHWAŁA NR XXV/177/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bartniczka.

UCHWAŁA NR XXV/177/21 - pobierz plik