Logo BIP

UCHWAŁA NR XXV/176/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXV/176/21 - pobierz plik