Logo BIP

UCHWAŁA NR XXV/175/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020.

UCHWAŁA NR XXV/175/21 - pobierz plik