Logo BIP

UCHWAŁA NR XXIV/170/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na do