Logo BIP

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodoci

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - pobierz plik