Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 19/21 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2021-2030

ZARZĄDZENIE NR 19/21 - pobierz plik