Logo BIP

UCHWAŁA NR XXIII/157/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR XXIII/157/21 - pobierz plik