Logo BIP

UCHWAŁA NR XXIII/156/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 23 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021

UCHWAŁA NR XXIII/156/21 - pobierz plik