Logo BIP

UCHWAŁA NR XXIII/169/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 23 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Bartniczka na lata 2021-2025 oraz określenia szczegółowego trybu i

UCHWAŁA NR XXIII/169/21 - pobierz plik