Logo BIP

UCHWAŁA NR XXIII/168/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 23 marca 2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy B

UCHWAŁA NR XXIII/168/21 - pobierz plik