Logo BIP

UCHWAŁA NR XXIII/158/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 23 marca 2021r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XXIII/158/21 - pobierz plik