Logo BIP

UCHWAŁA NR XXIII/166/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2024.

UCHWAŁA NR XXIII/166/21 - pobierz plik