Logo BIP

UCHWAŁA NR XXIII/165/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartniczka.

UCHWAŁA NR XXIII/165/21 - pobierz plik