Logo BIP

UCHWAŁA NR XXIII/163/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z należnej za 2021 r. opłaty za korzystanie na terenie Gminy Bartniczka z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho

UCHWAŁA NR XXIII/163/21 - pobierz plik