Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 12/21 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 09 marca 2021r w sprawie zaopiniowania Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.