Logo BIP

Budowa sieci kablowej w Jastrzębiu na działkach nr 103/1 i 100

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia SN (15kV), słupowej stacji transformatorowej SN/nn (15/0,4 kV) oraz sieci kablowej niskiego napięcia nn (0,4 kV) na działkach nr 103/1 i 100 o obręb Jastrzębie, gm. Bartniczka - pobierz plik

Zawiadomienia o  wydaniu decyzji celu publicznego  - budowa sieci kablowej w Jastrzębiu na działkach 103/1 i 100, - pobierz plik