Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 73/20 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2021-2030

ZARZĄDZENIE NR 73/20 - pobierz plik