Logo BIP

UCHWAŁA NR XXII/149/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR XXII/149/20 - pobierz plik