Logo BIP

UCHWAŁA NR XXII/154/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 grudnia 2020. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXII/154/20 - pobierz plik