Logo BIP

UCHWAŁA NR XXII/152/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

UCHWAŁA NR XXII/152/20 - pobierz plik