Logo BIP

UCHWAŁA NR XXI/143/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka