Logo BIP

UCHWAŁA NR XXI/146/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXI/146/20  - pobierz plik