Logo BIP

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT na wykonanie zadania p.n. "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w 2021 roku"

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT na wykonanie zadania p.n. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w 2021 roku". - pobierz plik