Logo BIP

UCHWAŁA NR XX/137/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: ,,Kujawsko _ Pomorska "Teleopieka" realizowanego w ramach Regionalnego P

UCHWAŁA NR XX/137/20 - pobierz plik